Årsmøte i fotballgruppa

Årsmøtet i fotballgruppa blir gjennomført digitalt 17.02.2020

I og med at møtet blir gjennomført digitalt må dei som vil delta melde seg på. Påmelding må sendast dagleg leiar på so@surnadalil.no seinast kl. 15.30 onsdag 17.02.

Møtet blir gjennomført på teams. Deltakarar får tilsendt lenkje for deltaking.

Sakspapira ligg her.

Årsmelding 2020.docx

Rekneskap fotball 2020.pdf

Budsjett 2021 SIL Fotball.xlsx

Innkomne saker.odt

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank