Årsmøtet i fotballgruppa utsett igjen

På grunn av viareføring av restriksjonar frå regjeringa blir årsmøtet igjen utsett denne gongen til 17.02.

01.02 kom det beskjed frå regjeringa om at det ikkje blir letta på restriksjonane om kor mange som kan delta på offentlege arrangement innandørs.

Styret i fotballgruppa har difor sett seg nøydd til å utsette årsmøtet i to veker til. Ny dato er 17.02.2020.

Møtet blir framleis kl. 19 på klubbhuset på Syltøran.

Dersom det skulle vise seg at det ikkje blir mogleg å halde fysisk årsmøte 17.02 vil årsmøtet bli gjennomført digitalt.

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank