Årsmøtet i fotballgruppa utsett

På grunn av viareføring av restriksjonar frå regjeringa blir årsmøtet utsett til 03.02.

18.01 kom det beskjed frå regjeringa om at det ikkje blir letta på restriksjonane om kor mange som kan delta på offentlege arrangement innandørs.

Styret i fotballgruppa har difor sett seg nøydd til å utsette årsmøtet i to veker. Ny dato er 03.02.2020.

Møtet blir framleis kl. 19 på klubbhuset på Syltøran.

Annonser

Svorka AS

Surnadal og Stangvik Sparebank