010_600x399

Informasjon om treninger og renn

Alpingruppa ønsker flere deltagere på treninger og renn. Barn og ungdom ønskes velkomne på treninger fra det året de starter på skolen. Når treningene starter i Sæterlia forutsettes alle det at barna selv håndterer heisen selv eller en voksen følger. Uansett anser vi det som fornuftig at en foresatt er med i bakken eller i nærheten inntil barnet er trygg på skiene og til en viss grad selvstendig. Alle må kunne ploge, sette fart og stoppe selv før de deltar på trening. Det er mest hensiktsmessig for barnet selv og for alle andre. Er det behov for individuell hjelp til å ta de første stegene kan alpingruppa eller Surnadal Alpinsenter bistå med å sette deg i kontakt med noen kyndige til å instruere barn på ski.
For de yngste er det fokus på skiglede og allsidige skiferdigheter. Vi trener balanse, kjernemuskulator og styrke om høsten. For de yngste skal det være lek og artig. Når alpinanlegget åpner er det fokus på skiferdigheter og skiglede, samt litt teknikk. Men alt ut fra den enkeltes nivå. Skal en konkurrer er den viktigste konkurennten en selv.
Uansett observerer vi hos stort sett samtlige en veldig rask utvikling og mestringsfølelse, samt skiglede. Treningene i Sæterlia er både portkjøring, skogsløyper, hinder og lek.
Det er fullt mulig å bare delta på treninger og ikke renn hvis det er ønskelig.
 
Telenorkarusell er et renn hvor alle er velkomne arrangeres på nyåret, en gang i uken og seks ganger. Her er alle velkomne og er alpingruppas svar på langrennets barn i løypa. Veldig artig.
Alpingruppa samordner noen renn utenfor dalføret hvor det annonseres i starten av sesongen. De siste årene har det vært renn på Oppdal og Vassfjellet, men andre blir også vurdert. Rennene pleier å være en liten høydare, er veldig sosiale og relasjonsbyggende. De fleste får gode minner fra disse dagene.
Det er selvsagt fullt mulig å delta på de renn en selv måtte ønske.
Vi henviser til Alpin gruppa sin facebookside for løpende og mest mulig oppdater info om treninger, renn osv 
 
Ta kontakt med Surnadal alpinsenter eller noen i alpingruppa (under 'Om oss' og styret) ved spørsmål. Alt fra utstyr, regler, renn osv. Eller still spørsmålet direkte på facebook siden!
 
Alpingruppa i Surnadal IL gir noe økonomisk støtte til de som deltar på renn og vil ellers vil vi gjøre vårt beste for å legge forholdene tilrette, slik at flest mulig kan være med på konkurranser, også utenfor kommunens grenser.
 
Mvh Alpingruppa

Annonser