Kontaktinfo

Her er oversikta over trenarar, lagleiarar, styre og andre komitear i Surnadal IL Fotball.

Kontaktinfo SIL Fotball
STYRE OG ADM.    
Ellbjørg Haugen Larsen Styreleiar  916 36 222  ellbjorg.h.larsen@svorka.no
Trond E. BlekkenNestleiar  916 17 590  trond.blekken@olavthon.no
Sondre BolmeStyremedlem seniorlaga908 11 653sondre@rindalslist.no
Ivar NæssSportsleg leiar 906 91 592ivar@kvalitetsmat.no
John Ingebrigt GjerstadArrangement  900 54 660  john.ingebrigt@outlook.com
Bjørnar StrandAnlegg 906 09 217bjornast40@hotmail.com
Svein Ola FiskeStyremedlem  913 98 896  Svein.Ola.Fiske@consto.no
       
       
Sondre Ormset Dagleg leiar 93695513 so@surnadalil.no
       
Terje Polden Trenarveiledar 994 79 070 terje.polden@outlook.com
Stig Morten Gjørsvik Dommarkontakt 478 50 977 s-mortgj@online.no
Olav Kåre Fiske Keepertrenar  
Anita VåbenøUtstyrsansvarleg    
       

 

Annonser