no pic

LOV FOR SURNADAL IDRETTSLAG (SIL)

Stiftet 13. april 1913. Vedtatt 26. november 1992 med senere endringer senest 22. april 2016 - da basert på ny lovnorm fra NIF.

Les mer...

Annonser