Sæterlia - Surnadal alpinsenter

Sæterlia går naturleg inn i samfunnet i Surnadal med sin korte avstand til Skei sentrum. Med sin lune plassering og sine rike snømengder er anlegget som regel i drift frå slutten av november til byrjinga av mai. Sæterlia er eit av dei lengste skitrekk i landet og ein kjem opp i topp terreng med flott utsikt og gode moglegheiter for turar.

Løypetraseen gir gode moglegheiter for både aktive og hobbykjørarar.
Løype:  
Total lengde traseer 3300 m.
Lenge med lys

1700 m.

Høydeforskjell 373 m.
Trekket:
Lengde 1750 m.
Kapasitet 1000 pr. time
Trekk tid 9 min

Annonser