Surnadal idrettshall

Handballgruppa bruker Surnadal Idrettshall til trening og hjemmekamper.
Beliggenhet:
Surnadal sentrum, Øye skoleområde. Fotball/fritidsbane ved hallen. Hotell og campingplass i gangavstad frå hallen.
Dekke: Parkett/Junckers Sportsgolv bøk Harmony (frå sommaren 2003)
Ant. garderobar: 8 stk. + 4 stk. instruktørgarderobar.
Styrkerom: Ja
Kjøkken/kantine: Ja
Møterom: Ca. 40 pers.
Antall enheter: 4
Tribunekapasitet: Ca 600
Symjehall: På Surnadal ungdomsskole (200 m frå hallen)
Leigepris: Kr. 135,-/t for heil hall.
For nærare opplysningar ring: 71 66 05 05 Idrettshallen
71 65 58 08 Kulturkontoret

Søknad om leige av treningstid i Surnadal Idrettshall.
Søknadsskjema får ein ved å ta kontakt med kulturkontoret, tlf. 71 65 58 00.
Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, kulturkontoret, 6650 Surnadal. For tidsfrist, ring kulturkontoret.

Annonser