Surnadal IL har ei historie som strekkjer seg attover til 1913 og stiftinga av IL Framtid.

I 1966 slo idrettslaga Framtid, Bjørn og Surnadal Gjenteidrettslag seg saman og Surnadal Idrettslag vart namnet på det samanslåtte idrettslaget.

I 2022 har Surnadal IL om lag 1000 medlemmar og 12 idrettar og er det klart største idrettslaget i Surnadal kommune og eitt av dei største i Møre og Romsdal i medlemstal. Surnadal IL er det idrettslaget i Møre og Romsdal som er knytta til felst særidrettsforbund og har flest idrettar sa mla i eitt idretslag.