Vår visjon er:
«Det ska værra gøitt fær aill – hæle tia»

Dette betyr at vi i alt vi gjør - både sportslig, sosialt og organisatorisk - skal gjøre det vi kan for at alle
skal «ha det gøitt»

Mål
Surnadal Idrettslag er ett av de største idrettslaga i Møre og Romsdal. Våre mål er:

 • Vi vil ha et allsidig og tilrettelagt aktivitetstilbud. Alle generasjoner skal finne et tilbud som
  passer, uavhengig av om man er aktiv eller mosjonist
 • I barneidrett skal bredde ha større fokus og verdi enn resultat. Vi skal følge Idrettsforbundet
  sine regler for barneidrett (alder til og med det året en fyller 12 år)
 • I Surnadal Idrettslag er det lov å bli/være god. Klubben skal så langt mulig legge forholdene
  til rette for at medlemmer som selv ønsker større utfordringer får dette
 • Vi skal delta aktivt i verdiskapinga i bygda, ha god kontakt med næringsliv og kommune og
  delta aktivt i integreringsarbeidet for flyktninger
 • I all vår virksomhet forholder vi oss til Norges Idrettsforbund og særforbundenes
  retningslinjer og reglement

Se resten av klubbens organisanisasjonsplan vedlagt under.