Medlemsskap i Surnadal IL

I 2022 har Surnadal IL om lag 1000 medlemmar og 12 idrettar og er det klart største idrettslaget i Surnadal kommune og eitt av dei største i Møre og Romsdal i medlemstal. Surnadal IL er det idrettslaget i Møre og Romsdal som er knytta til felst særidrettsforbund og har flest idrettar samla i eitt idretslag.

Bli medlem
Alle som deltek på aktivitet i regi av Surnadal IL skal vere medlem i Surnadal IL. Betalt medlemskap er også eit krav for å vere valgbar til styret i hovedlaget og i undergruppene og for å ha møterett på idrettslagets og gruppenes årsmøter.

Registrere deg som medlem

Priser

Type  Pris
Vaksne  300 kr
Barn/Honnør  200 kr
Familie  600 kr

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til jc@surnadalil.no

Tilbake