Medlemsskap i Surnadal IL

I 2022 har Surnadal IL om lag 1000 medlemmar og 12 idretter og er det klart største idrettslaget i Surnadal kommune og ett av de største i Møre og Romsdal i medlemstall. Surnadal IL er det idrettslaget i Møre og Romsdal som er knyttet til flest særidrettsforbund og har flest idretter samlet i ett idretslag.

Bli medlem
Alle som deltar på aktivitet i regi av Surnadal IL skal være medlem i Surnadal IL. Betalt medlemskap er også et krav for å være valgbar til styret i hovedlaget og i undergruppene samt for å ha møterett på idrettslagets og gruppenes årsmøter.

Registrere deg som medlem

Priser

Type  Pris
Vaksne  300 kr
Barn/Honnør  200 kr
Familie  600 kr

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til jc@surnadalil.no

Tilbake