Tittel Navn Telefon
Leder Steinar Aasbø 48289502
Nestleder Espen Kalkvik 90142423
Anlegg og drift Daniel Zwick 99494853
Sportslig leder Magnus Bøklep 95277522
Kasserer Marianne Foss 95827263
Sekretær Heidi Gravvold Sæter 90791392