Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. 

Hvordan søke?

1. Last ned formål med politiattest (ligger som vedlegg). 

2. Fyll ut det som mangler.

3. Gå inn på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/ , og legg inn søknaden.

4. Du vil få svar innen 2-4 uker. Den skal da fremvises til DL, som legger deg inn m/ fremvist politiattest på Hoopit. 

NB: Hvis du har søkt på politiattest ila. de siste årene (ifbm. idrett/ frivillige organisasjoner) vil du få avslag på søknaden.