Utøvergruppa består av løpere i alderen 4 - 14 år. SIL Alpin forholder seg til retningslinjene fra Norges skiforbund når det gjelder anbefalt antall samlingsdager, treningsmengde og antall renn, for de ulike aldersklassene.

Alpingruppa har et veldig godt samarbeid med Surnadal Alpinsenter. Gruppa bidrar med dugnadsarbeid i og utenom sesong som oppgjør for trenings- og renn forberedelser med tråkkemaskin, heiskjøring utenom åpningstid osv.