Vår noverande daglege leiar har bestemt seg for å slutte i stillinga og gå over i anna jobb.

Det gjer at vi no er på jakt etter ein erstattar!

Er du eller nokon du kjenner rette person til jobben?

Då vil vi høyre frå deg!

Heile stillingsutlysinga finn du her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=260656853