Samarbeidsavtalen mellom Surnadal IL og Pipelife Norge , strekker seg ut 2024 m/ intensjon om fornying. 

 

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Deres rør benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner. Pipelife Norge har forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. De investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er alltid deres førsteprioritet. For mer info, besøk deres hjemmesider.

https://www.pipelife.no/ 

 

Ønsker du/ din bedrift også og bli sponsor, og bli med på laget? Ta kontakt på jc@surnadalil.no , så kan vi ta en prat om hvilke muligheter vi sammen kan skape.