Årsmøte gjennomføres i storstuen på klubbhuset- Syltøran. 

Årsmøte starter kl 19.00, torsdag den 16/2-23.

Årsmøte er klubbens øverste organ og det er her de viktige avgjørelsene for klubben vedtas.

De viktigste sakene er å behandle årsmelding og regnskap for idrettslaget og gruppene, fastsette medlemskontigent, organisasjonsplan, budsjett og gjennomføre valg til ulike tillitsverv. Dessuten behandle saker som medlemmene ønsker å ta opp. 

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

Saker som skal opp til årsmøte kan sendes til: jc@surnadalil.no .

Siste frist til å melde inn saker er 30.01.23.

 

Mvh

Juras C v/ Surnadal IL