Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet (NIF, 2022). 

Innkalling til fotballgruppens medlemmer, ble sendt ut via våres hjemmesider/ sosiale medier, den 16.01. 

Ingen årsmøtesaker ble sendt inn, innen frist den 30.01.

 

Signert årsmøteprotokoll, årsberetning for fotballgruppen (2022), samt saksfremlegg ligger tilgjengelig som vedlegg.

 

Styrets sammensetting (fotballgruppen) f.o.m 16.02.23 er som følger:

Styreleder Ellbjørg Haugen Larsen
Styremedlem- BUA Marit Granhus Langli
Styremedlem- anlegg Tor Kvande
Styremedlem- arrangement John Ingebrigt Gjerstad
Styremedlem- sport Terje Polden
Styremedlem Svein Ola Fiske
Styremedlem Ivar Mogstad (ny)
Styremedlem Jørn Sindre Flyum (ny)