Etter vedtak av idrettslagets styre, kalles det herved inn til ekstraordinært årsmøte. 

 

Det vises her til § 18 Ekstraordinært årsmøte (i Surnadal IL sin lov).

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget vert kalla inn av idrettslaget sitt styre med minst 2 vekers frist etter vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.

Dato: 08.03.2023.

Tidspunkt: kl. 11:30.

Sted: Klubbhuset- Syltøran Stadion.

 

Fullstendig sakliste er gjort tilgjengelig for medlemmene som vedlegg.

 

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
mv., se https://surnadalil.no/category/70 .

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Juras Chachlauskas , kontaktes på jc@surnadalil.no .

22.02.2023.