Til medlemmene i Surnadal Idrettslag,

Styret innkaller herved til årsmøte i Surnadal IL.

Årsmøtet avholdes søndag den 26 . mars 2023 kl 1900 i Klubbhuset- Syltøran.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøte, må sendes innen mandag den 13.mars til daglig leder, jc@surnadalil.no .

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøte på klubbens hjemmesider.

De viktigste sakene er å behandle årsmelding og regnskap for idrettslaget og gruppene, fastsette medlemskontigent, organisasjonsplan, budsjett og gjennomføre valg til ulike tillitsverv. Dessuten behandle saker som medlemmene ønsker å ta opp. 

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

Vel møtt, søndag den 26/3! 

27.02.2023