Etter enstemmig årsmøtevedtak i Surnadal IL, ble stiftelsesmøte gjennomført i Kommunestyresalen, kl. 1500, onsdag den 8-3-2023.

Eierstrukturen i Surnadal Fotballhall AS vil se følgende ut:

 • Surnadal IL (51%),
 • Surnadal kommune (46%)
 • Idrettslaget Søya (3%)

Styret i Surnadal Fotballhall AS vil bestå av følgende personer:

Rolle Navn Organisasjon
Styreleder Lars Ove Løseth Surnadal Idrettslag
Styremedlem Vidar Ulvestad Surnadal Idrettslag
Styremedlem Anders Grimsmo Surnadal Idrettslag
Styremedlem Vibeke Langli Surnadal Kommune
Styremedlem Hugo Pedersen Surnadal Kommune
Styremedlem Svein Inge Kvande Idrettslaget Søya
Observatør Juras Chachlauskas Surnadal Idrettslag

Surnadal Idrettslag ønsker og rette en stor takk til følgende samarbeidspartnere i næringslivet for støtten og betydelige bidrag , ifbm. realisering av fotballhall på Syltøran:

 • Sparebank 1 Nordmøre
 • Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank
 • Svorka
 • Alti
 • Sparebank 1 SMN
 • Setra Drift
 • Gjensidige
 • Consto
 • Norsk Kvalitetsmat
 • Pipelife
 • Surnadal Transport AS

En stor takk rettes også til både idrettslagets medlemmer, samt lokalsamfunnet i Surnadal, for ett stort engasjement ifbm. dette prosjektet.