Viser til opprinnelig innkalling, publisert på klubbens hjemmesider, samt sosiale medier, den 27.02.2023.

 

Årsmøtet avholdes 26.03.2023 kl. 19:00 i Klubbhuset- Syltøran Stadion.

 

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

 

For saksliste med saksdokumenter , se vedlegg.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på jc@surnadalil.no .

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret- Surnadal Idrettslag (Hovedlaget)

 

21.03.2023