Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet (NIF, 2022). 

 

Innkalling til fotballgruppens medlemmer, ble sendt ut via våres hjemmesider/ sosiale medier, den 27.02. 

Fullstendig saksfremlegg, ble offentliggjort på klubbens hjemmesider, den 21.02. 

Ingen årsmøtesaker ble sendt inn, innen frist den 13.03.

 

Signert årsmøteprotokoll, samt saksfremlegg ligger tilgjengelig som vedlegg.

 

Styrets sammensetting (Surnadal IL- Hovedlaget) f.o.m 26.03.2023 er som følger:

Leder Vidar Ulvestad (inntil videre)
Nestleder Marina Kvendset Fiske
Styremedlem (uavhengig) Eva Holten
Styremedlem (fotballgruppen) Ellbjørg Haugen Larsen
Styremedlem (langrennsgruppen) Steinar Aasbø
Styremedlem (alpingruppen) Liv Jorun Aarnes Øverland
Styremedlem (håndballgruppen) Elin Mo
Styremedlem (freeskigruppen) Øystein Fiske
Styremedlem (allidrettsgruppen) Ingrid Bergheim